top of page

Psykolog Hagmund

Behandling af børn og unge samt familier – Traumebehandling gennem samtale, terapi og leg

Afternoon Light

Jeg er uddannet psykolog 2004 og autoriseret af psykolognævnet i 2007. Jeg har siden min oprindelige uddannelse som socialpædagog i 1994 arbejdet med svært behandlingskrævende børn, unge og familier og har altid haft som mål at sikre børn og unge de bedst mulige betingelser for udvikling og trivsel. Jeg har altid været optaget af tilknytning, de små øjeblikke og vores kapacitet til at skabe forandring ved vores måde at møde børn og unge på.


Jeg har igennem årene skrevet artikler, podcast (Metoder og tilgange: Theraplay) og er medforfatter til bogen "Børn i Gode hænder"

Velkommen

 • Theraplay hjælper børn med at føle sig set, mødt og holdt af gennem sjove lege.


 • De betydningsfulde voksne i barnets liv er aktivt med i legen.


 • Børn i alle aldre kan profitere af Theraplay.


Theraplay er en terapeutisk metode, der fokuserer på at forbedre tilknytning, selvregulering, og emotionel udvikling hos børn gennem leg. Theraplay er terapi leg - så gennem legen støttes den følelsesmæssig forbindelse mellem voksen og barn, udvidelse af den sikre base, og kontakt. De vigtige voksne i børnenes liv er med så der skabes en følelsesmæssig forbundethed gennem tryghed og sikkerhed. 


MIM er en måde at se på, hvordan voksne og børn er sammen, og det hjælper til at gøre terapien mere målrettet.

MIM & Theraplay®

 • Børn og unge med svære og massive emotionelle og sociale udfordringer.


 • Unge der rammes af livet på et sårbart tidspunkt.


 • Børn og unge der står i svære følelsesmæssige udfordringer i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, skolevægring, overbelastning mv.


Jeg hjælper børn og unge, der står over for udfordringer, med at finde ud af, hvad der kan gøre dem gladere. Vi bruger samtaler, leg og tegning for at hjælpe dem. Jeg er altid opmærksom og nysgerrig for at finde den bedste måde at støtte hvert barn, fordi alle børn er forskellige.


Det er også vigtigt at forstå de mennesker og steder, der er en del af barnets liv, som venner og skole, fordi det påvirker dem.


Jeg fokuserer på at hjælpe børn, der er særligt kede af det eller går igennem hårde tider, som f.eks. skilsmisse eller tab.

Børn og unge

Terapi med børn, unge og voksne

 • Jeg hjælper ved stress, depression, traumer og sorg.


 • Fokuserer på positive ændringer og nærvær.


 • Hjælper med følelsesmæssige og sociale problemer.


Jeg tilbyder behandling og terapi til mennesker der oplever at kæmpe med de små og store følelsesmæssige, sociale og personlige vanskeligheder som livet giver undervejs. Jeg tilbyder nærværende, målrettet og fokuseret behandling som understøtter de små positive forandringer som det enkelte menneske oplever undervejs i behandlingen. 


Det er også vigtigt at kigge på de relationer og situationer i livet, der påvirker os, som arbejde, familie og venner. Jeg er her for at hjælpe dem, der føler sig særligt nede eller går igennem hårde tider, såsom efter et brud, et dødsfald eller under stor stress.

Undervisning og foredrag

 • Afholder kurser om børns følelsesmæssige udvikling og vigtigheden af støttende voksne.


 • Underviser forældre og fagfolk i at skabe trygge miljøer for børn.


 • Gennemfører projekter med fokus på legens rolle i børns udvikling.


Jeg holder kurser og foredrag om, hvordan børn vokser følelsesmæssigt, socialt og personligt. Det inkluderer alt fra lege til børnenes livshistorier og hvordan vigtige voksne kan gøre en forskel. Jeg besøger mange steder for at dele, hvordan forældre og voksne omkring børn i skoler eller institutioner kan skabe et trygt og kærligt miljø. Det betyder meget for mig at vise, hvordan disse voksne kan hjælpe alle børn, især dem, der har det svært.


Mine foredrag blander teori med praktiske eksempler og aktiviteter, og jeg opmuntrer til at bruge deltagernes egne erfaringer. Jeg tilbyder også længere projekter om legens vigtighed, hvor vi gennem øvelser og videooptagelser lærer, hvordan man bedst støtter børnene, ser egne svagheder og skaber stærke forbindelser gennem fælles oplevelser.

Supervision og autorisation

Supervision af plejeforældre

Jeg tilbyder supervisionsforløb af plejeforældre .  Jeg vil som udgangspunkt altid bede om at læse akter og derigennem have kendskab til barnet på forhånd således at vi kan have en kvalificeret samtale udfra den eksisterende viden. Jeg har gennem mine mange års arbejde med svært behandlingskrævende børn og unge omfattende viden og kan på en nem og lettilgængelig måde formidle og  samtidig inddrage jeres perspektiv.  Det er samtidig tydeligt for mig at mange temaer kan være i spil som plejeforældre og jeg er altid nysgerrig for at sikre mig at vi snakker om det der er vigtigt at samtale omkring.


Supervision af pædagogisk personale

Mine mange års erfaring med behandling af svært behandlingskrævende børn og unge betyder at jeg har en omfattende viden om børns udvikling, behov, udfordringer mv. og samtidigt et blik for hvor udfordrende det kan være at arbejde indenfor dette område. 

Jeg tilbyder både akut supervision og længerevarende supervisionsforløb.


Autorisation

Jeg tilbyder autorisation til psykologer der er undervejs i deres autorisationsproces.  Jeg forsøger at finde det rette udgangspunkt for at møde dine specifikke behov og kombinerer teori, undervisning, samtale og øvelser.   Du kan i tryghed sammen med mig udforske dine færdigheder og dine blinde punkter og vi vil sammen være nysgerrige på hvordan du kommer videre herfra. 


Jeg vil undervejs give dig faglige udfordringer og gennem vores regelmæssige møder og refleksion vil jeg guide dig i at udvikle din evne til at opfatte og håndtere komplekse psykologiske processer.

Blogs og viden

Jeg er fagligt konstant nysgerrig for at tilegne mig nye forståelser og samtidig fokuseret på hele tiden at blive endnu bedre til det jeg allerede kan. Jeg er meget ærekær omkring mit arbejde og meget ydmyg om det store ansvar der er forbundet med i en periode at "holde et andet menneske i mine hænder". 


Jeg ser frem til at høre fra dig og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have. Uanset om du søger terapeutiske forløb, supervision, autorisation, undervisning eller ønsker at udforske mulighederne for samarbejde, er jeg her for at hjælpe.


Kontakt mig her:

Kontakt

bottom of page