top of page

Psykolog Hagmund

Traumer handler ikke blot om de ekstreme situationer fx ulykke, voldelige hændelser, overgreb, naturkatestrofer mv.  Traumer opstår når når et menneske oplever  ekstremt stressende eller overvældende begivenheder, som overskrider vedkommendes evne til at bearbejde oplevelsen. Mennesker udsat for traumer kan have vedvarende forandringer i deres stressresponssystem. Nogen sidder sidder fast i en hyperaktiv tilstand mens andre fastholdes i en primært passiv tilstand og atter andre svinger konstant mellem disse tilstande fra den ene ekstreme tilstand til den anden. Traumet kan reaktiveres ved den mindste belastning, sansemæssige oplevelse og det kan føles uoverkommeligt at finde tilbage til en tilstand der føles rar og behagelig. 

Traumatisering kan have langvarige effekter på et menneskes psykiske velbefindende, herunder fx. posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst, depression, og andre psykiske lidelser. Behandling af traumer indebærer ofte specialiserede terapiformer, såsom fx. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), der sigter mod at hjælpe med at bearbejde og integrere traumatiske oplevelser, reducere symptomer og fremme heling. For barnet kan legen kan være med til at hjælpe til at  kunne indgå i regulering og kontakt og dermed støtte barnet til oplevelsen af ikke at være ensom i sin traumatisering.

Genskabelsen af tryghed og tillid er central i arbejdet med at overvinde traumer, og det er vigtigt at skabe et støttende og forstående miljø, hvor den traumatiserede føler sig sikker og støttet gennem deres helingsproces.

Traumer

bottom of page