top of page

Psykolog Hagmund

Undervisning og foredrag

Min erfaring

Undervisning og foredrag om børns følelsesmæssige, sociale og personlighedsmæssige udvikling, neuroaffektive udviklingspsykologi, leg, livshistorie, MIM / MIM rapporter og Theraplay er omdrejningspunktet for min undervisning.  


Deruodver inviteres jeg ud ofte ud til forskelligartede institutioner og organisationer for at formidle min viden omkring barnets betydningsfulde voksne, hvad enten det er biologiske forældre, plejeforældre, adoptivforældre eller de betydningsfulde voksne i institutioner og skoler. Det er mit hjertebarn at få formidlet betydningen af trygge, forudsigelige, kærlige, og tydelige voksne` betydning for børn og unge . Og mit hjertebarn at formidle hvordan betydningsfulde voksne netop kan indtage disse særligt vigtige og ofte afgørende roller i forhold til både børn i almindelighed og børn der er særligt udsatte og sårbare. 

Hvad tilbyder jeg?

Undervisning og foredrag er altid en kombination af teori, praktiske erfaringer, øvelser og inddragelse af deltagernes viden og undring. 


Jeg tilbyder fx. længerevarende projekter omkring leg, hvor det pædagogiske personale gennem undervisning og øvelser øver sig i at skabe optimale betingelser for " leg med et formål" Videooptagelser og supervision er et væsentligt redskab for at optimere og komme tættere på barnets behov, den voksnes blinde punkter  og de skønne øjeblikke der opstår når relationen sammen skaber en fornemmelse af samhørighed og følelsesmæssig resonans. 


  • Underviser om børns psykiske udvikling og relationer 

  • Projekter omkring leg og dets betydning

  • Betydningsfulde voksnes særlige betydning for børns udvikling

bottom of page