top of page

Psykolog Hagmund

Theraplay®

A hand holding a wooden red cube

Hvad er theraplay?

Theraplay er en terapeutisk metode der meget intensivt går ind og arbejder med kontakt, tilknytning, selvregulering, glæde og engagement. Således kan barnets forhøjede kropslige alarmberedskab og øgede psykiske sårbarhed mindskes og der skabes en større neuroaffektiv fleksibilitet. Samspil, synkronitet, tilknytning og resonans har stor betydning for et barns udvikling og trivsel. Dette betyder at et barn i terapi, der har fx oplevet omsorgssvigt eller manglende stimuli har behov for gentagne strukturerede oplevelser, der matcher dets følelsesmæssige udviklingsbehov. Barnet har således behov for at få oplevelser og erfaringer der svarer til den alder barnet havde, da det gik glip af vigtige stimuli eller var udsat for traumer. Barnet og dets betydningsfulde voksne hjælpes gennem genkendelige lege til at styrke de følelsesmæssige bånd og derved hjælpes barnets emotionelle udvikling på vej.


Leg er langt mere end blot tidsfordriv, leg er modsætningen til tristhed og dermed en fantastisk, glædesfyldt måde at skabe eller genskabe betingelser for udvikling. Theraplay er terapi leg, der er fysisk og sjov og netop en fantastisk metode til at skabe den næring, der skal til for barnet indgå i kontaktøjeblikke, der er så vigtige for dets neurale, sociale, personlige og følelsesmæssige udvikling. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men deri­mod på dets følelsesmæssige udviklingsniveau.Some bubbles in the air reflecting the sun and different colors

Hvordan foregår det?

Metoden egner sig derved til at arbejde med børn med mange forskellige udfordringer og vanskeligheder i alle aldre. Metoden er sprogløs og har fokus på den kommunikation, der foregår nonverbalt og emotionelt. Det har stor terapeutisk værdi, at arbejde sammen med barnets betydningsfulde voksne i det terapeutiske rum – idet der netop arbejdes med fx tilknytning, kontakt og affektregulering. Metoden er karakteriseret ved at være Bottom –up, dvs. fra kropsoplevelse til følelse - og til forståelse. 


Metoden inddrager aktivt barnets forældre, plejeforældre og adoptiv forældre i det terapeutisk forløb. Jeg er pioner herhjemme i forhold til, at invitere barnets pædagogoer og lærere med i terapeutiske forløb, hvor det er nødvendigt at tænke alternativt og kreativt for at sikre barnet mulighed for at oplevelsen af sikker base, tryghed og tilknytning. 


For at vurdere det enkelte barns behov, indledes et terapeutisk forløb med Marschack Interactive Method (MIM).  dette er et videofilmet samspil mellem barnet og en voksen, hvor de sammen skal løse forskellige planlagte, praktiske opgaver. Udredningen ligger sidenhen til grund for det terapeutiske arbejde.   Jeg udfærdigere altid grundige og omfattende MIM rapporter til brug for både det terapeutiske forløb som et pædagogisk redskab.


  • Styrker børns tilknytning og tillid til dets betydningsfulde voksne via leg.

  • Fremmer selvregulering og selvværd.

  • Grundige og omfattrnde MIM rapporter

  • Nyttigt for børn i alle aldre med adfærdsmæssige og udviklingsmæssige udfordringer

  • Traumesensitiv for særligt sårbare børn og unge

  • Barnets betydningsfulde voksne får et endnu skarpere blik på følelsesmæssige behov i barnet.

  • Forståelse af de små øjeblikke der kan være afgørende for at at der kan skabes udvikling, forandring af mønstre og følelsesmæssig tilknytning.


Jeg er internationalt certificeret i Theraplay som terapeut, supervisor og underviser og har målrettet arbejdet med metoden siden 2010, hvor jeg påbegyndte uddannelsen i New York. 

bottom of page