top of page

Psykolog Hagmund

Behandling

A woman holding an umbrella above her childs head. The weather is cloudy.

Om behandling af børn, unge og familier

Jeg tilbyder behandling og terapi til mennesker der oplever at kæmpe med de små og store følelsesmæssige, sociale og personlige vanskeligheder som livet giver undervejs. Jeg tilbyder nærværende, målrettet og fokuseret behandling som understøtter de små positive forandringer som  det enkelte menneske oplever undervejs i behandlingen. 


Familier, hvor den samskabte dynamik giver anledning til vanskeligheder tilbydes samtaler individuelt, dyadiske og i fællesskab. Både børn og forældre inviteres indenfor og alle stemmer har berettigelse. Forældrene har gennem alders erfaring og viden altid det overordende ansvar for relationen og vi finder sammen ud af hvordan den sunde familiestruktur kan genskabes. Målet er at skabe forståelse, erkendelse og nye måder at være sammen på. 


Rådgivning af forældre omkring specifikke vanskeligheder vedr. deres relation til deres barn.


  • Individuel terapi

  • Familie terapi 

  • Rådgivning

Traumer

Sorg

Depression

Stress

Two people drinking coofe and talking over a table

bottom of page