top of page

Psykolog Hagmund

  • Writer's pictureCharlotte Hagmund

Hvad er Theraplay?

Updated: Apr 9

Theraplay er en længerevarende forælder-barn-interaktionsterapi. Metoden kombinerer strukturerede, tilknytningsbaserede, glædesfyldte og voksenstyrede legende sessioner med mentaliseringsstøttende arbejde med forældre/omsorgspersoner.


Målet er at styrke tilknytningen mellem barnet og dets primære omsorgspersoner samt udvikle barnets selvregulering, engagement, selvværd og tillid til andre. Målet er yderligere at udvikle omsorgspersonernes forståelse af barnet såvel som deres måde at være forældre på. Sagt med andre ord fokuseres der også på udvikling af de voksnes forældreskab. Metoden tager afsæt i barnets aktuelle følelsesmæssige udviklingsniveau og rækker tillige ud til de voksne i deres zone for nærmeste udvikling rent følelsesmæssigt.Moderne hjerneforskning og neurovidenskab peger i dag tydeligere end nogensinde før på, at kvaliteten af tilknytning er grundlaget for den måde, hvorpå børn kommer til at forstå, stole på og trives i deres verden. En sikker tilknytning mellem barnet og dets forældre udgør med andre ord byggestenene for god mental sundhed og robusthed over for modgang.


Theraplay er en egnet behandlingsmetode i forhold til forælder-barn-relationen, hvor relationen er udfordret af barnets sociale, følelses-, udviklings- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Metoden har også vist sig at være egnet til børn med diagnoser indenfor autismespektret og ADHD/ADD, posttraumatisk stress, tilknytningsforstyrrelser m.m.


Behandlingsmetoden er primært rettet mod børn i halvanden til tolvårsalderen og deres forældre, men kan også anvendes til gravide, spædbørn, teenagere og voksne. Her i landet har Theraplay-tilgangen også vundet stort indpas i forhold til børn og deres professionelle omsorgsgivere. Det kan fx være børn, der har fået tildelt ressourcer i form af en primær pædagog i en daginstitution eller pædagogisk personale på en heldagsskole eller på et skole- og behandlingshjem.


I forhold til komplekse problemstillinger anvendes Theraplay-metoden oftest i kombination med andre metoder.

9 views0 comments

Comments


bottom of page