top of page

Psykolog Hagmund

A picture of a field and a lake with a mountain in the background. It is dusk and the sun has almost set.

Opbygning af Selvværd hos Børn og Unge

Selvværd er en fundamental del af børns og unges psykiske sundhed. Det påvirker, hvordan de ser sig selv, hvordan de interagerer med andre, og hvordan de håndterer udfordringer. 


Et sundt selvværd giver børn og unge modet til at prøve nye ting, lære af deres fejl og udvikle sunde relationer. 


Denne artikel vil udforske, hvordan man kan opbygge og styrke selvværd hos børn og unge.


Hvad er Selvværd?Selvværd er den værdi, vi tillægger os selv. Det handler om at have en positiv opfattelse af ens egne evner og værdi som menneske. For børn og unge er det særligt vigtigt, da det danner grundlaget for deres udvikling og trivsel.Vigtigheden af Selvværd:

 • Akademisk præstation: Børn med højt selvværd er mere tilbøjelige til at tro på deres evner og præstere bedre i skolen.


 • Sociale relationer: Et sundt selvværd hjælper børn med at danne og vedligeholde positive relationer.


 • Mental sundhed: Højt selvværd er forbundet med lavere risiko for depression, angst og andre mentale sundhedsproblemer.


 • Modstandsdygtighed: Børn med højt selvværd er bedre rustet til at håndtere modgang og udfordringer.


Hvordan Man Opbygger Selvværd hos Børn og Unge:


1. Skab et Støttende Miljø:


 • Vis kærlighed og accept: Sørg for, at barnet ved, at de er elsket og accepteret uanset hvad. Vær til stede, lyt og vær opmærksom på deres følelser.


 • Fejr små sejre: Ros og anerkend barnets præstationer og indsats, selv de små. Det opmuntrer dem til at prøve igen og lære af deres fejl.


2. Vær en Positiv Rollemodel:


 • Vis sundt selvværd: Børn lærer ved at observere voksne. Vis dem, hvordan man har et sundt selvværd ved at tale positivt om dig selv og håndtere fejl med ynde.


 • Vær realistisk: Vis dem, at det er okay at lave fejl, og at fejl er en del af læringsprocessen.


3. Fremme Selvstændighed:


 • Giv ansvar: Lad børnene tage ansvar for passende opgaver og beslutninger. Dette giver dem en følelse af kontrol og stolthed.


 • Støt deres interesser: Opmuntr børn til at forfølge deres interesser og hobbyer. Dette hjælper dem med at udvikle færdigheder og selvtillid.


4. Lær Dem Positiv Selv-Tale:


 • Undervis i positivt selv-snak: Hjælp børn med at genkende og udfordre negative tanker om sig selv. Opmuntr dem til at bruge positive og opmuntrende ord.


 • Model positivt selv-snak: Vis, hvordan du bruger positiv selv-snak i dit eget liv.


5. Støt Social Færdighedstræning:


 • Lær sociale færdigheder: Hjælp børn med at udvikle gode kommunikations- og samarbejdsevner. Dette kan omfatte at lære dem at lytte, dele og løse konflikter på en konstruktiv måde.


 • Opmuntr til social interaktion: Sørg for, at børn har mulighed for at lege og interagere med deres jævnaldrende.


6. Håndtering af Stress og Udfordringer:


 • Undervis i problemløsning: Hjælp børn med at udvikle strategier til at løse problemer og håndtere stress. Dette kan øge deres selvtillid og evne til at håndtere modgang.


 • Vis empati: Lær børn at forstå og håndtere deres egne følelser samt at vise empati for andre. Dette kan forbedre deres selvværd og relationer.


7. Begrænsning af Perfektionisme:


 • Sæt realistiske mål: Hjælp børn med at sætte realistiske og opnåelige mål. Undgå at presse dem til perfektion, og vis dem, at det er okay at være ufuldkommen.


 • Fejr indsats frem for resultater: Fokuser på at rose indsatsen og processen snarere end kun at fejre de endelige resultater.


Opbygning af selvværd hos børn og unge er en kontinuerlig proces, der kræver tålmodighed, kærlighed og støtte. Ved at skabe et støttende miljø, fremme selvstændighed, lære positiv selv-tale og støtte social færdighedstræning kan vi hjælpe børn og unge med at udvikle et sundt selvværd. Dette vil ikke kun forbedre deres mentale sundhed og trivsel, men også give dem de nødvendige værktøjer til at navigere livets udfordringer med selvtillid og styrke.

bottom of page