top of page

Psykolog Hagmund

A bubble gun shooting buubles out into the sky, with trees behind it.

Hvordan adskiller theraplay sig fra andre terapiformer?

Theraplay er en unik terapiform, der adskiller sig markant fra andre traditionelle terapimetoder gennem sin legende og interaktive tilgang. 


Udviklet i 1967 af Ann Jernberg og Phyllis Booth, er Theraplay specielt designet til at styrke forholdet mellem forældre og børn ved hjælp af strukturerede legeaktiviteter. Her er nogle af de centrale måder, hvorpå Theraplay adskiller sig fra andre terapiformer:


  • Legende og Interaktiv Tilgang:I modsætning til mange andre terapiformer, der ofte fokuserer på samtale og introspektion, bruger Theraplay leg som det primære redskab. Terapeuten engagerer barnet i sjove og positive aktiviteter, som er designet til at fremme følelsesmæssig forbindelse og tillid mellem barnet og dets omsorgspersoner. Denne legende tilgang gør det lettere for børn at åbne sig og deltage aktivt i terapien.


  • Fokus på Relationer:Theraplay er specielt rettet mod at forbedre og styrke relationerne mellem barnet og dets forældre eller omsorgspersoner. Terapien arbejder på at skabe en tryg og sikker tilknytning, som er fundamentet for barnets følelsesmæssige og sociale udvikling. Dette relationelle fokus adskiller sig fra individuelle terapiformer, der primært retter sig mod barnets indre oplevelser og udfordringer.


  • Strukturerede Aktiviteter:Theraplay-sessioner består af nøje planlagte aktiviteter, der er designet til at fremme fire grundlæggende dimensioner: struktur, engagement, næring og udfordring. Disse aktiviteter er ikke tilfældige, men er nøje udvalgt for at opbygge tillid, selvværd og følelsesmæssig regulering hos barnet. Strukturerede aktiviteter sikrer, at terapien er målrettet og effektiv.


  • Direkte Deltagelse af Forældre:En anden væsentlig forskel er den aktive involvering af forældre eller omsorgspersoner i terapiprocessen. I Theraplay deltager forældrene direkte i legene sammen med deres barn under vejledning af terapeuten. Dette styrker deres bånd og giver forældrene værktøjer til at fortsætte arbejdet derhjemme. Mange andre terapiformer involverer forældrene i mindre grad eller kun indirekte.


  • Nonverbal Kommunikation:Theraplay lægger stor vægt på nonverbal kommunikation, som kan være særlig vigtig for børn, der har svært ved at udtrykke sig verbalt. Gennem fysisk berøring, øjenkontakt og fælles legesituationer kommunikeres tryghed og omsorg på en måde, som børn intuitivt kan forstå og respondere positivt på.


  • Evidensbaseret:Theraplay er en evidensbaseret terapiform med dokumenterede positive resultater. Forskning har vist, at denne form for terapi kan forbedre børns følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktioner samt styrke forældre-barn-relationen. Dette forskningsgrundlag gør Theraplay til en troværdig og effektiv metode inden for børne- og familieterapi.


Theraplay er således en dynamisk og interaktiv terapiform, der tilbyder en anderledes og effektiv tilgang til at styrke børns følelsesmæssige helbred og familierelationer. Dens unikke fokus på leg, relationer og forældreinvolvering gør den til et værdifuldt redskab i terapeutens værktøjskasse.

bottom of page