top of page

Psykolog Hagmund

A picture of a lake with mountains surrounding the lake, and tall mountains in the background. Some green trees in the foreground.

Hvilke symptomer på stress og depression bør man være opmærksom på?

Stress og depression er alvorlige tilstande, der kan påvirke både børn og voksne. At kunne genkende symptomerne tidligt er vigtigt for at kunne søge hjælp og støtte i tide. 


Her er nogle af de mest almindelige symptomer på stress og depression, som man bør være opmærksom på:1. Fysiske Symptomer:

 • Træthed og Energiløshed: Konstant følelse af udmattelse og manglende energi, selv efter tilstrækkelig søvn.

 • Søvnproblemer: Søvnløshed eller overdrevet søvn. Vågner ofte om natten eller har svært ved at falde i søvn.

 • Ændret Appetit: Væsentlig vægtøgning eller -tab uden nogen åbenbar grund. Ændringer i spisevaner, såsom overspisning eller mangel på appetit.

 • Hovedpine og Mavesmerter: Hyppige og uforklarlige hovedpine eller mavesmerter, der ikke har en fysisk årsag.

 • Muskelspændinger og Smerter: Følelsen af spænding eller smerte i musklerne, som ofte er forbundet med stress.


2. Følelsesmæssige Symptomer:

 • Følelse af Tristhed eller Tomhed: Vedvarende følelse af tristhed, tomhed eller håbløshed.

 • Irritabilitet: Let til tårer, vredesudbrud eller øget irritabilitet uden nogen åbenlys grund.

 • Skyldfølelse: Overdreven selvkritik, følelse af skyld eller værdiløshed.

 • Angst: Overdreven bekymring, nervøsitet eller angstfølelse.


3. Adfærdsmæssige Symptomer:

 • Social Tilbagetrækning: Undgår sociale aktiviteter, venner og familie. Trækker sig tilbage fra aktiviteter, der tidligere var fornøjelige.

 • Nedsat Funktionsevne: Problemer med at udføre daglige opgaver på arbejde, skole eller hjemme. Manglende evne til at koncentrere sig eller tage beslutninger.

 • Mindre Produktivitet: Lavere præstation på arbejde eller i skolen, som følge af manglende motivation eller interesse.

 • Selvdestruktiv Adfærd: Risikofyldt adfærd, selvskade eller tanker om selvmord.


4. Kognitive Symptomer:

 • Koncentrationsbesvær: Vanskeligheder med at fokusere, huske ting eller tage beslutninger.

 • Pessimisme: Overdreven bekymring om fremtiden eller negative tanker om sig selv og livet generelt.

 • Overvældelse: Følelse af at være overvældet af selv små opgaver eller beslutninger.


5. Symptomer Specifikke for Børn og Unge:

 • Ændringer i Skolepræstationer: Pludselig fald i karakterer eller manglende interesse i skolearbejde.

 • Adfærdsændringer: Øget irritabilitet, fjendtlighed eller aggressiv adfærd.

 • Tilbagetrækning: Mister interessen for at lege eller være sammen med andre børn.

 • Somatiske Klager: Hyppige klager over fysiske symptomer som hovedpine eller mavesmerter uden medicinsk forklaring.


At kunne genkende disse symptomer på stress og depression er afgørende for at kunne tage de nødvendige skridt mod hjælp og behandling. Hvis du bemærker flere af disse symptomer hos dig selv eller en nær, er det vigtigt at søge professionel hjælp fra en psykolog eller læge. 


Tidlig intervention kan gøre en stor forskel og hjælpe med at forebygge mere alvorlige problemer i fremtiden.

bottom of page