top of page

Psykolog Hagmund

Børn og unge

A child playing with sand on the ground

Børn er altid en aktiv deltager i relationer, men aldrig ansvarlig for de relatione de indtræder i - derfor forsøger jeg ofte at samarbejde med de betydningsulde voksne, der er omkring barnet eller den unge.  Det er vigtigt for mig at  voksne omkring barnet forstår barnets perspektiv og forsøger at sætte sig ind i hvordan de aktivt kan være en del af vejen tilbage til et sted der er godt og trygt for barnet.  Hvordan de kan være en aktiv og særdeles vigtig del af løsningen nu og fremadrettet.  


I mødet med barnet søger jeg altid at skabe tillidsfuld kontakt og sikkerhed  og anvender mange forskellige veje ind til kontakt med barnet, herunder fx. Leg, livshistorie, breve, bevidning,  samtale, tegning mv.  


Jeg tilbyder ikke undersøgelser af barnet eller den unge.  Jeg er og har altid været mest optaget af behandlingen og processen sammen med barnet. Jeg inddrager de psykologiske undersøgelser  eller psykiatriske udredninger, der evt. er foretaget tidligere og forsøger derigennem sammen med barnet, den unge og de betydningsfulde voksne at få skabt en samlet forståelse.

Relationer og de betydningsfulde voksne

A pair of glasses on top of an open book

Jeg hjælper børn og unge, der har mistet forbindelsen til deres fortid eller aldrig har haft chancen for at forstå deres egen livshistorie, ved at skrive deres livshistorier. Gennem samtaler med biologiske, pleje- eller adoptivforældre samt pædagoger og gennemlæsning af relevante akter, arbejder jeg på at genopbygge og formidle barnets eller den unges historie. Dette arbejde giver dem mulighed for at se deres livsforløb i et klart lys, forstå de beslutninger, der er truffet på deres vegne, og identificere de voksne, der har spillet en væsentlig rolle i deres liv. Målet er at skabe en sammenhængende selvforståelse, der gør det muligt for dem at forstå deres fortids indflydelse på deres nuværende liv.

  • Genopbygning af historier: Genskaber forståelsen af barnets eller den unges fortid.

  • Samarbejde med omgivelserne: Indsamlingsproces involverer samtaler med en række betydningsfulde personer.

  • Fremme af selvforståelse: Hjælper børn og unge med at forstå deres eget livs sammenhænge og baggrund.

Livshistorie

A young girl holding a duckling up to her cheek

Børn og grænser

Ingen børn eller unge ønsker at overskride andres grænser men en del børn og unge mærker ikke sig selv og er derfor ikke i stand til at mærke hvornår de overskrider andres grænser.  Deres evne til at sætte sig ind i andre, aflæse signaler, hæmme impulser mv. kan være begrænset og derfor ser eller mærker de ikke de signaler som de modtager fra andre. 


Ingen børn eller unge ønsker at lade sine grænser overskride, men kan havne i situationer hvor deres signaler ikke bliver aflæst eller overses af andre årsager.  Fornemmelsen af skyld, skam og ensomhed er ofte svære følelser der følger med oplevelser af denne karakter. 


Grænseoverskridende adfærd bør ikke kun forstås som værende af seksual karakter, men også adfærd der overskrider andres grænser i mere hverdagsagtige sammenhænge. I sproget, legen, skolen eller i familien mv. 


Jeg forsøger sammen med barnet, den unge og de betydningsfulde voksne at forstå adfærden, skabe mening og derigennem forsøge at skabe forandring.


  • Rådgivning af voksne omkring barnet eller den unge

  • Samtale og øvelser sammen med barnet eller den unge.

An adult playing with 2 kids. they are playing with cubes with numbers and letters on them

Rådgivning omkring børn med tilknytningsforstyrrelser

Jeg har igennem årene specialiseret mig i viden omkring børn og unge der pga af forskellige vanskelige livsomstændigheder  er udfordret følelsesmæssigt, socialt, kognitivt eller personligt.  Jeg er optaget af at forstå og skabe fælles viden om hvordan børn og unge med fx alvorlige tilknytningsforstyrrelser kan mødes og sikres tilstrækkelig  tryghed og udvikling udfra de forudsætninger de har for at møde verden. 


Jeg tilbyder rådgivning om hvordan de betydningsfulde voksne med små skridt kan hjælpe barnet med at udvide sit følelsesmæssige repetorie, hjælpe dem med at indgå i følelsesmæssig kontakt og skabe en fornemmelse af samhørrighed og mødeøjeblikke.  l


Jeg tilbyder praktiske råd og strategier for at hjælpe både barnet, den unge og de betydningsfulde voksne med at navigere i dagligdagen med de udfordringer, der er forbundet med at være forstyrret i sin evne til at  være sikkert tilknyttet.


  • Rådgivning af forældre

  • Rådgivning af de proffessionelle omkring barnet

  • Rådgivning af kommunale beslutningstagere

bottom of page